Powerflow

Pracovní prostředí

Zaměstnanci, manažeři, externí dodavatelé, týmy. Ti všichni mají informace potřebné pro svou práci přehledně na jednom místě.

Řízeno pomocí workflows, dat a dokumentů. PowerFLOW vše přehledně zobrazí v dashboardech, prioritizovaných osobních a týmových úkolových frontách. Každý uživatel může pracovat, číst, zadávat informace, schvalovat, prohlížet reporty nebo řídit svůj tým z jednoho místa.

Přehledy jsou mocným nástrojem pro poskytování důležitých dat uživateli z jiných aplikací…

S pomocí přehledů můžete na základě přístupových práv filtrovat, která data budou uživatelům zobrazena.

Přehledy umožňují rychlé změny v in-line datech či přidávání nových položek. Umožňují také hromadné změny dat, hromadné schvalování nebo startování workflows pro vícero případů naráz.

Pro nejčastěji používané procesy je vhodné aplikovat automatizace…

Nicméně, pro případy, které jsou nepředvídatelné, je individuální přístup s ad-hoc činnostmi potřebný.

Case-management je styl práce vlastní mnoha odvětvím. V PowerFLOW je „case“ držitelem a uchovatelem dat, který shromažďuje data, procesy, formuláře a akce pohromadě.

Můžete spustit nahodilé úkoly a požadavky, nastavit pravidla, které spustí automatické činnosti, posouvat „case“ na další milníky či měnit status.