Powerflow

Pracovní prostředí

Zaměstnanci, manažeři, externí dodavatelé, týmy. Ti všichni mají informace potřebné k výkonu jejich práce přehledně na jednom místě.

Řízeno pomocí workflows, dat a dokumentů. PowerFLOW vše přehledně zobrazí v dashboardech, prioritizovaných osobních a týmových úkolových frontách. Každý uživatel může pracovat, číst, zadávat informace, schvalovat, prohlížet reporty nebo řídit svůj tým z jednoho místa.

ActiveViews je mocným nástrojem pro poskytování důležitých dat uživateli z jiných aplikací…

S pomocí ActiveViews můžete na základě přístupových práv filtrovat, která data budou uživatelům zobrazena.

ActiveVeiws umožňuje rychlé změny v in-line datech či přidávání nových položek. Umožňuje taktéž hromadné změny dat, hromadné schvalování nebo startování workflows pro vícero případů naráz.

Pro nejčastěji používané procesy je vhodné aplikovat automatizace…

Nicméně, pro případy, které jsou nepředvídatelné, je individuální přístup s ad-hoc činnostmi potřebný.

Case-management je styl práce vlastní mnoha odvětvím. V PowerFLOW je „case“ držitelem a uchovatelem dat, který shromažďuje data, procesy, formuláře a akce pohromadě.

Můžete spustit nahodilé úkoly a požadavky, nastavit pravidla, které spustí automatické činnosti, posouvat „case“ na další milníky či měnit status.