No-code platforma pro skutečně agilní přístup

S PowerFlow vytvoříte všechno, co vaše podnikání potřebuje – od klíčových agend s komplexními pracovními postupy až po menší podpůrné procesy.

Díky propojení procesů, dat a dokumentů se nic nebude dělat dvakrát.

Powerflow
Powerflow

3,5x rychlejší realizace, snadné změny

S PowerFlow přidáte nové agendy rychleji. Procesy a formuláře mohou upravovat přímo uživatelé bez kódování nebo s pomocí vlastních scriptů.  Procesy přizpůsobíte vašemu podnikání, ne naopak.
Powerflow

Digitalizace od A do Z

S paperless nástroji, jako jsou vzdálené digitální podpisy nebo generování dokumentů do šablon vytvořených v MS Word, zdigitalizujete veškeré procesy od začátku do konce.
Powerflow

Přehledné procesy a menší chybovost

Úkoly jsou řazeny v osobních a týmových frontách. Každý zná prioritu úkolů i deadline. Systémy spolu komunikují a mnoho činností obstarají samy. Méně práce, méně chyb.
Powerflow

Méně zdrojů, méně času

S no-code/low-code dodáte produkt 2,5x rychleji a s nižšími náklady v porovnání s klasickým programátorským přístupem.
PowerflowPowerflow

Všechny aplikace pod jednou střechou

Rozsáhlé klíčové firemní aplikace s komplexními pracovními postupy a velkými datovými modely. Menší podpůrné aplikace a databáze. S PowerFLOW můžete tvořit cokoliv, co vaše podnikání potřebuje. Díky provázání aplikací, dat a dokumentů eliminujete duplicitní práci. A díky automatizaci ušetříte vašim týmům čas na skutečnou práci.

Powerflow

Vyvážený PowerFLOW mix

Není třeba dělat kompromisy z pohledu funkčnosti, kvality či komplexnosti. Nemusíte se obávat výkonnosti, škálovatelnosti či bezpečnosti. PowerFLOW má mix všech těchto vlastností, aby digitalizace firem mohla být skutečně agilní, rychlá a nezávislá.

Powerflow

Intuitivní design aplikace s drag’n’drop nástroji

Vytvářejte obrazovky a formuláře, workflows, přehledy, reporty, datové modely, automatizace a elektronické podpisy snadno a bez programování.

Powerflow

Jednotné uživatelské prostředí

Zaměstnanci, manažeři, externí dodavatelé, týmy. Ti všichni mají vše přehledně na jednom místě. Práce je rozdělena na týmové a osobní pracovní fronty, s jasně danými požadavky a termíny.

Powerflow

Předpřipravené bloky pro nejčastěji využívané činnosti

Procesy jako schvalování, zadávání úkolů nebo digitální podpisy snadno vytvoříte díky předpřipraveným blokům, které můžete upravit podle potřeby.

Powerflow

Bezpapírové procesy s digitálně podepsanými dokumenty

S paperless nástroji, jako jsou vzdálené digitální podpisy, generování dokumentů do šablon vytvořených v MS Word, můžete pokrýt veškeré vaše procesy od začátku do konce, kompletně v digitální podobě.

Powerflow

Vytvářejte komplexní klíčové agendy

PowerFlow nabízí řadu funkcionalit a rozsáhlé možnosti konfigurace, díky kterým vytvoříte i enterprise a core-business agendy a aplikace. Propojte je s vašimi stávajícími systémy a využijte jejich potenciál na maximum.

Powerflow

Přizpůsobení, integrace, infrastruktura s podporou cloudu

Kromě nativního API, PowerFLOW taktéž umožňuje přizpůsobení pomocí vlastních integrací, pluginů a vlastních UI bloků. Robustní enterprise technologie a moderní architektura podporuje všechny používané orchestrační nástroje.

Powerflow

Finance

Schvalování faktur, objednávek, nákupních požadavků, investic a dalších finančních procesů s napojením na stávající ERP systémy.

Powerflow

HR

Nástupní dokumenty, onboarding a offboarding zaměstnanců, žádosti o školení, žádosti o benefity a spousta dalších procesů pro digitalizaci HR.

Powerflow

Back-office

Schvalování žádanek všeho druhu, dovolenky, žádosti o schválení pracovní cesty, schvalování výkazů, roční zúčtování daní.

Powerflow

Retail a služby

Finanční procesy v oblasti retailu, vytváření a schvalování denních reportů z pokladen a jejich archivace.

Powerflow

Výroba /Výstavba

Procesy pro řízení výroby, audity, zápůjčky zařízení, procesy pro výstavbu se zapojením externích subjektů.

Powerflow

Utility/Telco

Reklamační řízení, auditní procesy a protokoly, zpracování stížností, helpdesk a spousta dalších šablon procesů připravených k použití.