Powerflow

Digitalizujte rychle a s maximální návratností. Bez programování

Sjednoťte procesy, úkoly a jejich řízení v low-code/no-code platformě PowerFlow. Díky propojení vašich systémů dostanete správné informace ke správným lidem.

tesco
cez group
foxconn
cetin
kiwi
sberbank
geco
FN Motol
ikem
ceske radiokomunikace
nakit
previous
next

Kde vám PowerFLOW pomůže?

Ve všech firemních procesech, od HR, obchodu, financí po back office. S PowerFlow snadno zdigitalizujete a sjednotíte řízení procesů napříč všemi týmy a výrazně snížíte provozní náklady. Uvolněte ruce vašim zaměstnancům a umožněte jim soustředit se jen na to opravdu podstatné.

Powerflow

Intuitivní design aplikace s drag’n’drop nástroji

Vytvářejte obrazovky a formuláře, workflows, přehledy, reporty, datové modely, automatizace a elektronické podpisy snadno a bez programování.

Powerflow

Jednotné uživatelské prostředí

Zaměstnanci, manažeři, externí dodavatelé, týmy. Ti všichni mají vše přehledně na jednom místě. Práce je rozdělena na týmové a osobní pracovní fronty, s jasně danými požadavky a termíny.

Powerflow

Předpřipravené bloky pro nejčastěji využívané činnosti

Procesy jako schvalování, zadávání úkolů nebo digitální podpisy snadno vytvoříte díky předpřipraveným blokům, které můžete upravit podle potřeby.

Powerflow

Bezpapírové procesy s digitálně podepsanými dokumenty

S paperless nástroji, jako jsou vzdálené digitální podpisy, generování dokumentů do šablon vytvořených v MS Word, můžete pokrýt veškeré vaše procesy od začátku do konce, kompletně v digitální podobě.

Powerflow

Vytvářejte komplexní klíčové agendy

PowerFlow nabízí řadu funkcionalit a rozsáhlé možnosti konfigurace, díky kterým vytvoříte i enterprise a core-business agendy a aplikace. Propojte je s vašimi stávajícími systémy a využijte jejich potenciál na maximum.

Powerflow

Přizpůsobení, integrace, infrastruktura s podporou cloudu

Kromě nativního API, PowerFLOW taktéž umožňuje přizpůsobení pomocí vlastních integrací, pluginů a vlastních UI bloků. Robustní enterprise technologie a moderní architektura podporuje všechny používané orchestrační nástroje.

Powerflow

Finance

Schvalování faktur, objednávek, nákupních požadavků, investic a dalších finančních procesů s napojením na stávající ERP systémy.

Powerflow

HR

Nástupní dokumenty, onboarding a offboarding zaměstnanců, žádosti o školení, žádosti o benefity a spousta dalších procesů pro digitalizaci HR.

Powerflow

Back-office

Schvalování žádanek všeho druhu, dovolenky, žádosti o schválení pracovní cesty, schvalování výkazů, roční zúčtování daní.

Powerflow

Retail a služby

Finanční procesy v oblasti retailu, vytváření a schvalování denních reportů z pokladen a jejich archivace.

Powerflow

Výroba /Výstavba

Procesy pro řízení výroby, audity, zápůjčky zařízení, procesy pro výstavbu se zapojením externích subjektů.

Powerflow

Utility/Telco

Reklamační řízení, auditní procesy a protokoly, zpracování stížností, helpdesk a spousta dalších šablon procesů připravených k použití.

Hotová řešení pro naše klienty

Podívejte se, jak naše řešení pomáhají.

Powerflow

Jednoduché napojení na okolní systémy

Díky předpřipraveným integracím se snadno napojíte na okolní systémy jako Microsoft 365 (Office 365), Microsoft Sharepoint, Active Directory / LDAP, Kerberos, REST API konektor a další.

Powerflow

Víceúrovňová architektura, modulární komponenty

Nejnovější UI technologie založená na Angular. Aplikace postavená na Spring Boot, Camunda, Zeebe, MongoDB a dalších.

Powerflow

Mikroslužby a Public API PowerFlow

PowerFlow podporuje vlastní pluginy, UI bloky, integrace a je rozšiřitelné pomocí mikroslužeb nebo integrací s Public API PowerFlow. Umožňuje číst nebo zapisovat data z externích systémů a naopak.

Powerflow

PowerFlow v cloudu

PowerFlow běží na veřejných i soukromých cloudových platformách, může být provozováno i formou SaaS. Podpora Red Hat OpenShift, MS Azure Kubernetes Service, Kubernetes/OpenStack infrastruktury a runtime platformy.

Powerflow

Procure-to-pay

Schvalování faktur v návaznosti na objednávky a smlouvy, hlídání rozpočtu, schvalovací limity a vazba na organizační strukturu.

Powerflow

Contract management

Vytváření a schvalování smluv v návaznosti na organizační strukturu, schvalovací limity a zodpovědnosti.

Powerflow

Auditing

Auditní procesy, jejichž výstupem mohou být kontrolní protokoly a následné procesy týkající se nápravných opatření.

Powerflow

Digitalizace v retailu

Digitalizace denních reportů z pokladen na prodejnách, finanční workflow.

Powerflow

Procesy nad Microsoft 365

Generování, schvalování, připomínkování a podepisování dokumentů nad Microsoft 365.

Powerflow

Bezpapírové HR

Řešení pro kompletní digitalizaci personálního oddělení, včetně nástupních a výstupních dokumentů.

Powerflow

Výstavba

Projektové řízení a procesy výstavby včetně hlídání rozpočtu. S jednoduchou administrací workflow, formulářů a datového modelu.

Powerflow

Obecné úkolování

Snadné zadání úkolu jednotlivci nebo týmu s přehledným sledováním aktuálního stavu jeho řešení.